Hulp krijgen bij laaggeletterdheid

Hulp krijgen bij Hetsen & Visschers laaggeletterdheid

Of iemand laaggeletterd is, is een complexe kwestie, maar er zijn enkele factoren die hen kunnen helpen hun vaardigheden te verbeteren. Laaggeletterden hebben meestal minder kansen op werk en lagere inkomens. Ze lopen ook een grotere kans om opgesloten te worden of een uitkering te krijgen. Bovendien beïnvloedt laaggeletterdheid iemands vermogen om hogerop te komen op de sociale ladder, beslissingen te nemen en papierwerk in te vullen.

laaggeletterdheid

Laaggeletterden herkennen zichzelf mogelijk niet als laaggeletterd. Sterker nog, ze zijn zich er misschien niet eens van bewust. Verschillende groepen hebben echter verschillende behoeften. Een persoon met autisme kan bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van stijlfiguren en emotionele taal. In deze situatie zal een laaggeletterd persoon complexere informatie moeten leren. En als de leerling eenmaal een hoger niveau van geletterdheid heeft, zal hij zich minder gefrustreerd en zelfverzekerder voelen.

Daarnaast worden laaggeletterden vaak uitgesloten van zorginstellingen vanwege laaggeletterdheid. Dit kan ertoe leiden dat individuen misleidende signalen afgeven en kan ook hun algehele gezondheid beïnvloeden. Dit is de reden waarom veel laaggeletterden ervoor kiezen om storytelling te gebruiken als een methode om hun problemen te overwinnen. Deze vorm van storytelling omvat niet alleen het vertellen van verhalen, maar het centreert ook de ervaring van de persoon, waardoor de persoon de expert van het verhaal wordt. Daardoor kan het verhaal van de laaggeletterde resonantie en betekenisvoller worden.

Voor meer informatie klik je hier: https://hetsen-visschers.nl/